Bảng Mẫu Vân Đá Cẩm Thạch – VÁN MDF CÔNG NGHIỆP

Bảng Mẫu Vân Đá Cẩm Thạch

LIÊN HỆ

1. Chiều dày tấm: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm
2. Độ rộng chuẩn: 1,220mm, 1,250mm, 1,500mm
Chiều dài: tùy chọn; tối đa 10m
3. Độ dày: 0.08mm-0.6mm (+/-0.02mm)
4. Sai số sản xuất:
Rộng: +/-2.0mm
Dài: +/-3.0mm
Dày: +/-0.2mm
Đường chéo: <5.0mm

Gọi điện
SMS
Chỉ đường